Spelregels traject

/Spelregels traject
Spelregels traject 2019-03-25T13:22:24+00:00

Oud zeer de baas

Je keuzes vol uit leven

Commitment

Als coach/trajectleider zet ik mijn beste kunnen in om de begeleiding en het trainingstraject tot een succes te maken. Ik verplicht me tot inspanning en kan geen resultaatgarantie afgeven. Van u als cliënt verwacht ik inzet om samen met mij een start te maken met uw (her)nieuw(d)e leven en ik vraag motivatie om de ingeslagen weg vol te houden en de gestelde doelen na te streven. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen zowel ik, de coach/trajectleider als u, de cliënt, beiden zorgvuldigheid naar elkaar en de overige groepsleden in acht.

Vertrouwelijkheid

Als coach ben ik gebonden aan de ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Contact met derden, bijvoorbeeld de huisarts of werkgever, wordt uitsluitend opgenomen na overleg en met uw schriftelijke toestemming.
Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting tot informatieverschaffing of in het kader van een klachten- of tuchtprocedure.

Traject

Tijdens het traject houd ik een dossier bij met betrekking tot de huidige situatie, de doelstelling, de gekozen strategieën, het plan en de vorderingen. Ook het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en zal direct na het beëindigen van het traject vernietigd worden.

Betaling

Betaling van een groepstraject of cursus geschiedt voor aanvang van het traject of cursus giraal of uiterlijk tijdens de eerste bijeenkomst contant. Termijnbetaling is bespreekbaar. Betalingen van een individueel traject geschied volgens afspraak, besproken tijdens de gratis sessie. Termijnbetaling is mogelijk. Kosten van een traject of sessie zullen volgens het geldende of overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

Afwezigheid melden

Kun je niet aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst, meld je dan tijdig af.

Annulering inschrijving

Annuleren van het groepstraject is mogelijk indien schriftelijk gemeld tot 14 dagen voor de eerste groepsbijeenkomst. Zonder dringende reden is bij intrekking inschrijving van 14 dagen voor tot aanvang van het traject de helft van het cursusgeld verschuldigd. Na aanvang van het traject is annuleren niet meer mogelijk. De betalingsverplichting (restant) van het cursusgeld blijft dan onverminderd van kracht. Het is mogelijk om na overleg met de trajectleider iemand anders je plaats in te laten nemen.

Annuleren van het individueel traject is mogelijk tot 14 dagen voor het eerste gesprek. Bij intrekking van de inschrijving tussen het eerste gesprek en het tweede gesprek is €150,- verschuldigd bij verliesbegeleiding en €250,- verschuldigd bij het traject Jouw Leven Jouw Toekomst. Vanaf het tweede gesprek is annuleren niet meer mogelijk en blijft de betalingsverplichting (restant) cursusgeld onverminderd van kracht.

Uitgebreide leveringsvoorwaarden en privacy reglement

Uitgebreide leveringsvoorwaarden zijn op te vragen ten kantore van Ann van den Assem Verliesbegeleiding. Het Privacy regelement vind je hier

Altijd voor anderen gezorgd en zo je jeugd aan je voorbij zien gaan? – 3 tips om te starten met je eigen keuzes te leven.

Download mijn eboek en ontvang regelmatig waardevolle, ondersteunende tips.

Ons privacy reglement

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp